top of page

STAVEBNÍ

SPORY

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Stavební spory a znalecké posudky

 • Je Vaše projektová dokumentace provedena nekvalitně a nevíte, jak projekční práce reklamovat?

 • Došlo během realizace Vaší stavby k odchylkám oproti původnímu projektu a nevíte, jak docílit nápravy?

 • Nevíte, jak se bránit nekalým postupům dodavatele díla během výstavby?

 • Vykazuje Váš nový dům po dokončení skryté vady a nekvalitní práci?

 • Chcete zabránit zbytečným dalším investicím do oprav, které se objevili v záruční době?

 • Zjistili jste, že kvalita řemeslného provedení neodpovídá Vašim představám a ani uzavřené smlouvě o dílo?

 • Nejsou dodržovány smluvené realizační termíny (HMG - harmonogram prací) ani jakost plnění? Víme co s tím!

 • Nevíte si rady při řešení sporů o doplacení ceny díla, resp. doplatku za vícepráce v případě nekvalitně provedené práce nebo proplacení pozastávek v případě neochoty dodavatele díla odstranit je v záruční době?

Máme pro vás řešení :

Nebojte se v případě jakýchkoliv problémů s realizací Vaší stavby na nás obrátit. Jsme odborníci, kteří budou vždy na Vaší straně. Pokud máte vážné pochyby o přístupu firmy k zakázce, došlo na Vaší stavbě k určitým odchylkám provedení oproti původnímu projektu nebo se objevily skryté vady v době užívání, pomůžeme Vám prosadit oprávněné zájmy a to i v mimořádně složitých sporech. Stala se celá záležitost pro Vás noční můrou? Věřte, že na řešení sporných situací nemusíte být sami.

Co Vám naše služby přinesou:

 • Právní pomoc při řešení stavebních sporů a podporu zkušeného týmu se spolupracujícími právními zástupci, kteří mají zkušenosti ve stavebnictví

 • Příprava technických podkladů v případě soudních sporů

 • Náležité objasnění soudu všech technických dotazů k případu

 • A další

Pomůžeme Vám zejména s tímto:

 • Pomůžeme prosadit oprávněné zájmy klienta a to i v mimořádně složitých sporech

 • Zajistíme reakce na případné nesprávné znalecké posudky - oponentní dokumentací

 • Zajistíme odborné svědectví na základě provedených inspekcí nemovitostí

V oblasti Stavebního práva Vás připravíme pro řešení sporů s dodavateli díla nabízíme tyto konkrétní služby:

 • poradenství při řešení stavebních sporů

 • právní povědomí a praktické zkušenosti s realizací staveb

 • formulace nároků při stavebních sporech

 • obhajoba proti-nárokům

 • formulace proti-nároků

 • odborné svědectví

 • znalecké posudky od našich spolupracujících znalců v oboru.

bottom of page