top of page

STAVEBNÍ KONZULTACE

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Kontroly projektových dokumentací

  • Provádíme kontroly projektových / realizačních dokumentací před vlastní realizací stavebního díla, kterými zákazník získá ucelený obraz o kvalitě a kompletnosti této stavební dokumentace. Ta slouží nejen pro provedení realizace díla na stavbě, ale také pro ocenění dodavatelskými firmami. Nekvalitně provedená dokumentace zásadním způsobem ovlivní smluvní cenu díla (z důvodu chyb zbytečně předražená smluvní cena dodavatele) nebo v průběhu výstavby (vlivem nedostatků a chyb projektu vznikají požadavky na vícepráce).

  • Hledáme úspornější technická řešení

  • Eliminujeme chyby a specifikujeme chybějících podklady pro zdárné provedení díla

Řízení subdodavatelů - stavba svépomocí - Krizové řízení

  • Poskytujeme služby řízení subdodavatelského systému u staveb s absencí generálního dodavatele

  • Koordinujeme realizační procesy subdodavatelského systému během realizace stavby

  • Koordinujeme přípravné a projekční činnosti subdodavatelů

 

Rozpočty staveb

  • Provádíme komplexní služby v oblasti kontroly cenových rozpočtů a kalkulací staveb.

  • Provádíme kontroly tzv. slepý rozpočtů, které obsahují veškeré práce včetně jejich množství podle projektové dokumentace stavby

  • Kontrolujeme Výkazy výměr, které se sestávájí z číselného kódu položky, popisu položky a výpočtu množství. Jde o specifickou součást stavebního rozpočtu a kalkulace

 

Provádíme oponentní kvalifikovaný odhad nákladů stavby - rozpočty podle studií nebo projektových dokumentací

Položkový rozpočet Vám rádi zkontrolujeme, neboť právě ten je nezbytnou součástí realizace stavby. Bez kvalitně vypracovaného stavebního rozpočtu neuhlídáte své finanční prostředky při realizaci Vašeho stavebního záměru.

bottom of page