CONSTRUCTION

MANAGEMENT

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

 • Řízení a koordinace realizace stavby

 • Kontrola prováděného díla podle schválené projektové dokumentace stavebníka

 • Operativní řešení technických problémů během výstavby

 • Operativní řešení technických problémů během tvorby výrobních/schvalovacích dokumentací

 • Kontrola prostavenosti, tj. rozsahu provedených prací v návaznosti na tok investičních prostředků

 • Kontrola jakosti dodávaných materiálů na stavbu a kvality realizace díla

 • Sledování termínů výstavby a zastupování stavebníka při řešení termínových skluzů

 • Zajištění technických schůzí na stavbě – tzv. Kontrolní stavební dny

 • Vyhotovení fotodokumentace během stavby

 • Příprava podkladů a zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbě

 • Příprava podkladů a zajištění přejímky celé stavby

 • Vyhotovení podkladů s požadavky na doklady a zkoušky, potřebné ke kolaudaci

 • Vypracování návrhu na kolaudaci

 • Zajištění doplnění dokladů či zkoušek podle požadavků stavebního úřadu

 • Kontrola díla se zástupci stavebního úřadu a konzultace pro odstranění kolaudačních vad a nedodělků

 • Facebook - Grey Circle
 • LinkedIn - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle

 HERAIN Group s.r.o., Email: info@herain-group.cz, Kancelář: (+420) 315 622 480, Mobil:(+420) 732 585 668, http://www.herain-group.cz