top of page

CONSTRUCTION

MANAGEMENT

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

 • Řízení a koordinace realizace stavby

 • Kontrola prováděného díla podle schválené projektové dokumentace stavebníka

 • Operativní řešení technických problémů během výstavby

 • Operativní řešení technických problémů během tvorby výrobních/schvalovacích dokumentací

 • Kontrola prostavenosti, tj. rozsahu provedených prací v návaznosti na tok investičních prostředků

 • Kontrola jakosti dodávaných materiálů na stavbu a kvality realizace díla

 • Sledování termínů výstavby a zastupování stavebníka při řešení termínových skluzů

 • Zajištění technických schůzí na stavbě – tzv. Kontrolní stavební dny

 • Vyhotovení fotodokumentace během stavby

 • Příprava podkladů a zajištění přejímky dílčích dodávek na stavbě

 • Příprava podkladů a zajištění přejímky celé stavby

 • Vyhotovení podkladů s požadavky na doklady a zkoušky, potřebné ke kolaudaci

 • Vypracování návrhu na kolaudaci

 • Zajištění doplnění dokladů či zkoušek podle požadavků stavebního úřadu

 • Kontrola díla se zástupci stavebního úřadu a konzultace pro odstranění kolaudačních vad a nedodělků

bottom of page