top of page

PROJECT MANAGEMENT

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

 • Zpracování investičního záměru stavebníka

 • Konzultace představy stavebníka na provedení stavby

 • Konzultace při zadání požadavků na projekt a spolupráce při výběru vhodného projektanta architektonické studie

 • Zajištění vyhotovení architektonické studie včetně odhadu ceny díla

 • Poradenství při vytipování vhodného stavebního pozemku

 • Technická a právní podpora při koupi pozemku k vlastní výstavbě

 • Vyhodnocování investičních záměrů

 • Spolupráce při projektu k územnímu rozhodnutí

 • Příprava a zajištění výběrového řízení na projektanta projektu pro UR

 • Spolupráce s projektantem, technické konzultace a kontrola tohoto projektu

 • Jednání s příslušnými úřady pro vydání územního rozhodnutí

 • Spolupráce při přípravě projektu pro získání stavebního povolení

 • Příprava dokumentů a zapracování požadavků podle územního rozhodnutí a změn požadovaných stavebníkem

 • Příprava výběrového řízení na projektanta realizační dokumentace stavby nebo projektanta projektu pro stavební povolení

 • Poradenství v průběhu výběrového řízení

 • Technická a právní podpora při tvorbě smlouvy o dílo na projekční práce

 • Spolupráce s projektantem formou konzultací a dopřesňování požadavků stavebníka v průběhu projekčních prací

 • Kontrola projektu a hledání levnějších alternativních technických řešení realizace stavby

 • Jednání s příslušnými úřady pro vydání stavebního povolení

 • Stavebně ekonomická příprava staveb a cenové konzultace

 • Vypracování harmonogramu projektu

 • Řízení projektového týmu

 • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby

 • Návrh smlouvy o dílo

 • Technický dozor investora

 • Koordinace architekta a dodavatele stavby

bottom of page