top of page

COST
MANAGEMENT

 

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

  • Studie proveditelnosti

  • Odhady stavebních nákladů

  • Stavební rozpočet - budget, slepé výkazy výměr, ocenění výkazů výměr

  • Odhady a kontrola dopadů změn do stavebních nákladů

  • Kontrola fakturace dodavatele stavby

  • Cenové optimalizace projektu

  • Hledání úspor před realizací projektu

bottom of page