COST

MANAGEMENT

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

  • Studie proveditelnosti

  • Odhady stavebních nákladů

  • Stavební rozpočet - budget

  • Odhady a kontrola dopadů změn do stavebních nákladů

  • Kontrola fakturace dodavatele stavby

  • Cenové optimalizace projektu

  • Hledání úspor před realizací projektu

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

 HERAIN Group s.r.o., Email: info@herain-group.cz, Kancelář: (+420) 315 622 480, Mobil:(+420) 732 585 668, http://www.herain-group.cz