top of page

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Průkaz energetické náročnosti (dále "PENB") hodnotí posuzovaný objekt z hlediska spotřeby energií na vytápění, ohřev teplé  vody, na chod vzduchotechnických zařízení a klimatizací, na umělém osvětlení za časové období.

 • Energetická náročnost budovy je stanovena novelou zákona 406/2000 Sb. a zákonem 318/2012 Sb. se prokazuje výhradně prostřednictvím PENB.

 • Problematika PENB a povinnosti si opatřit průkaz energetické náročnosti i pro případy prodeje nemovitosti (vč. i např. bytové jednotky) a při pronájmu celé budovy je platná od 1.1.2013. Povinnost majitele zajistit průkaz energetické náročnosti pro nové a stávající budovy a definuje rovněž zákon následujícími časovými etapami:

 • 1. leden 2013

 • Prodej budovy nebo její ucelené části (například bytu); pronájem domu s výjimkou vyjmenovaných případů, ve kterých povinnost nenastává.

 • 1. červenec 2013

 • Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2

 • 1. leden 2015

 • Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2

 • 1. červenec 2015

 • Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2

 • 1. leden 2016

 • Pronájem ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů

 • 1. leden 2017

 • Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2

 • 1. leden 2019

 • Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2

 • Energetická náročnost objektu přímo souvisí s provozními náklady a tak tato energetická náročnost objektu bude důležitá při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

Jak průkaz PENB vypadá?

 • Forma dokumentu PENB je předepsána vyhláškou č. 78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov. Průkaz obsahuje protokol a grafického shrnutí s vyjádření obsahující celkovou vypočtenou spotřebu energie budovy, celkovou spočítanou spotřebu primární energie, dílčí energie pro vytápění, chlazení atd., energetický štítek obálky - vyjadřuje úroveň obálky budovy z pohledu součinitele prostupu tepla a vyjadřuje se ve W/(m2.K) a zahrnuje stěny, okna, dveře, střechu, podlahu suterénu atd. a zařazení do klasifikačních tříd A-G.

 • Zařazení do konkrétní klasifikační třídy se dle ČSN 73 0540-2:2011 provádí porovnáním vypočítaného Uem [W/(m2.K)] s normou Uem,N [W/(m2.K)].

 • Každý průkaz je označen datem vydání, dole je kolonka pro iniciály zpracovatele a identifikační údaje energetického specialisty, oprávněného provádět energetické posouzení na základě souhlasu Ministerstvem průmyslu a obchodu. Platnost průkazu je 10 let, pokud nedojde ke změnám legislativy.

 • Náše firma spolupracuje s týmem autorizovaných energetických specialistů s několikaletou praxí ve zpracovávání průkazů energetické náročnosti, žádostí a realizací dotací z programu Zelená úsporám a energetickém poradenství Vám potřebný průkaz zajistí za výhodnou cenu.

bottom of page