top of page

KONTROLA OKEN, DVEŘÍ A FASÁD

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Kontrola oken nebo také výplní stavebních otvorů a LOP, jako úzce profilová činnost stavebního dozoru při realizaci stavby, vznikla na základě požadavků investorů, developerů, stavebních firem a privátních zákazníků, kteří se na svých stavbách setkali s nestandardními dodávkami v průběhu realizace díla nebo museli řešit řadu reklamačních vad u těchto výrobků. Vzhledem ke skutečnosti, že výplně stavebních otvorů a LOP představují čtvrtou či pátou nejvýznamnější rozpočtovou investiční položku do stavby a současně důležitý funkční i designový prvek, je touto skutečností předem určeno, aby jim byla věnována dostatečná péče při vlastním návrhu, výrobě, montáži, ale také kontrole její realizace.

Okna, dveře a LOP jsou velmi složité konstrukce, které již v návrhu musí být definovány správně, aby byla zajištěna jejich náležitá funkce v objektu. Pro návrh stanovuje legislativa ČR (řadou doporučujících a závazných norem) požadavky na provedení výplní stavebních otvorů a LOP, jimiž by se měli projektanti a dodavatelé těchto konstrukcí seznámit.

 V oblasti kontroly realizací oken, dveří a fasád nabízíme tyto konkrétní služby:

 

 • Zkontrolujeme projektovou dokumentaci a specifikujeme vady, tj. potenciální vícepráce

 • Informujeme Vás o cenové úrovni navrženého technického řešení Vašich oken/dveří/fasád

 • Najdeme úspornější technická řešení

 • Pomůžeme s tím, jak správně poptat a zadat realizaci díla

 • Zajistíme smluvní ošetření zakázky – Vaši ochranu

 • Kontrolou Výrobních dokumentací dodavatele díla Vás budeme informovat o kvalitě či nekvalitě zakázky před vlastní realizací

 • Kontrolu referenčního vzorku oken před Vaším schválením standardu díla

 • Kontrolu financování provedených prací dodavatelem oken/dveří/fasád

 • Dodržování technické dokumentace a harmonogramu prací

 • Kontrolu a dodržování kvality a kompletnosti díla během realizace

 • Podporu při převzetí provedené zakázky a dořešíme dokladovou část

 • Připravíme podklady pro jednání s dodavatelskou firmou za účelem odstranění vad v průběhu záruční lhůty

 • Kontrolu díla před ukončení záruční lhůty za účelem zjištění stavu oken a vad vzniklých jiným způsobem než nesprávným užíváním

 

Co Vám naše služby přinesou:

 • Kvalitu a technickou správnost realizace Vašich oken/dveří/fasád

 • Ochranu proti neoprávněným vícepracím ze strany subdodavatelů – dodavatelů oken/dveří/fasád

 • Podklady pro odpočty v případě samovolných a nechválených změn díla

 • Kontrolu a úsporu nákladů do realizace oken/dveří/fasád

 • Ochranu proti nepřiměřenému nadhodnocení zakázky v průběhu výběrového řízení na dodavatele oken/dveří/fasád

Více informací získáte na našem webu: www.kontrola-oken.cz

bottom of page