top of page

DOTAČNÍ KONZULTACE

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

V oblasti Dotačních konzultací nabízíme tyto služby:

OPPIK

 • Je dotační program s cílem snížení energetické náročnosti administrativních a výrobních budov pro firmy a podniky, vztahuje se hlavně na zateplení plášťů, výměna výplní stavebních otvorů, výměny vzduchu a změn týkajících se technologií vytápění atd.

Dotace OPPIK se vztahují na:

 • Modernizace a přestavby elektrických a plynových rozvodů, rozvodů tepla v budovách a v energetických výrobních závodech za účelem zvýšení účinnosti.

 • Systémy měření a regulace - zavádění a modernizace

 • U stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu modernizace a rekonstrukce, vedoucí ke zvýšení její účinnosti

 • Modernizace zastaralých osvětlovacích technologií budov za efektivní nové osvětlovací systémy, např. diody

 • Provedení opatření ke snižování energetické náročnosti budov

 • zateplení staveb, výměna a renovace otvorových výplní stavebních otvorů, instalace vzduchotechniky pro výměnu vzduchu a udržení tepla v budovách

 • Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických  procesů

 • a další

IROP

 • Je dotační program scílem snížení energetické náročnosti bytových domů. Program podporuje úspory energií, tzn.: zateplení domů, výměna výplní stavebních otvorů, rekuperace, změna technologie vytápění, vlastní výroba a skladování elektřiny atd.

 

OPŽP

 • Je dotační program scílem snížení energetické náročnosti veřejných budov. Podporované jsou budovy ve vlastnictví obcí, měst nebo státu, jako např.: charitativní objekty, školy, školky, městské úřady, plavecké stadiony atd.

Nová Zelená úsporám

 • Je dotační program vytvořený pro rodinné domy po celé ČR a bytové domy v hlavním městě, zaměřen je na: snížení energetické náročnosti budov (zateplení), výstavba domů v pasivním standardu, výměna zdrojů vytápění (např. Kotlíkové dotace), instalace rekuperačních jednotek a solárních systémů.

bottom of page